Aramco w Polsce

Wejście na polski rynek to kamień milowy w naszej długoterminowej strategii rozwoju zintegrowanych zdolności rafineryjnych i petrochemicznych.

Aramco prowadzi swoją działalność w Polsce poprzez spółki, których jest właścicielem: Aramco Fuels Poland (100% udziałów) oraz współwłaścicielem: Air BP Aramco Poland (50%) i Rafinerii Gdańskiej (30%). To dzięki nim zaopatrujemy klientów w Europie. Nasza obecność na polskim rynku stanowi ważny element długoterminowej strategii rozwoju Aramco dotyczącej zintegrowanych zdolności rafineryjnych i petrochemicznych oraz rozszerzenia aktywności badawczo-rozwojowej w miarę dywersyfikacji naszego portfela.

Dywersyfikacja ta opiera się na rozwoju nowych metod wytwarzania produktów chemicznych, zakładaniu spółek joint venture oraz udziale w wybranych projektach zintegrowanego sektora energetycznego i petrochemicznego.

Obecność Aramco w Polsce pomoże zabezpieczyć dostawy ropy naftowej wzmacniając stabilność polskiego sektora energetycznego.

Polskie spółki, w których udziały posiada Aramco, stanowią istotny wkład w rozwijaną przez nas globalną sieć rafinerii i chemicznych spółek joint venture, pomagając nam w docieraniu na nowe rynki i tworzeniu wartości dla naszych akcjonariuszy. Są one istotnym elementem działań zmierzających do uczynienia Aramco jednym z głównych gwarantów światowego bezpieczeństwa energetycznego, odgrywającego wiodącą rolę w transformacji energetycznej.

Aramco wspiera edukację STEM w Polsce

W celu wspierania edukacji STEM w Polsce, Aramco nawiązało współpracę z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” – wiodącą organizacją edukacyjną, która promuje inicjatywy zachęcające młodzież do rozwoju kariery w branżach technologicznych.