Jak możemy dostarczać jedno z paliw przyszłości?

Powered by how

Wytyczamy nowe, krótsze ścieżki do czystszych paliw.

Świat potrzebuje więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Oznacza to, że niezbędny jest zrównoważony system, który pozwoli na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania, redukując jednocześnie emisje CO2 i ogólne oddziaływanie na środowisko.  

Jednym z możliwych rozwiązań jest wodór, który ma potencjał dostarczania zrównoważonej, wydajnej i przystępnej cenowo energii na dużą skalę. Jego transport jest jednak drogi. Zatem jak sprawić, aby dostarczanie tej czystej energii na cały świat było opłacalne ekonomicznie?


Dlaczego wodór?

Wodór jest nie tylko najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie. Może również odgrywać podstawową rolę w koszyku energetycznym przyszłości – od napędzania samochodów, pociągów, ciężarówek i statków po generowanie energii elektrycznej i ogrzewanie budynków. Dlatego, że jest bezbarwnym, czystym paliwem, które podczas spalania lub utleniania emituje tylko wodę.   

Obecnie około połowa światowego wodoru przemysłowego pochodzi z gazu ziemnego (metanu) i jest wykorzystywana do produkcji nawozów, a także w przemyśle żelaznym, stalowym i kosmicznym. Jednak tradycyjna metoda pozyskiwania wodoru z gazu ziemnego powoduje również emisję około 10 ton CO2 na każdą tonę wyprodukowanego wodoru. Dlatego musimy znaleźć bardziej zrównoważony sposób jego produkcji.


Niebieski wodór: kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym

Od ponad dekady badamy potencjalne technologie produkcji wodoru o wysokiej czystości z węglowodorów, w tym reformowanie termoneutralne (TNR) i katalizator do przekształcania oleju napędowego w wodór. Naszym ostatecznym celem było uzyskanie tak zwanego „niebieskiego” wodoru – wydobycie cennego gazu przy jednoczesnym wychwytywaniu emisji CO2.

Wynikiem spalania metanu jest wodór i dwutlenek węgla, ale niebieski wodór jest inny, ponieważ wychwytujemy emisje CO2 i poddajemy je recyklingowi, usuwamy lub wykorzystujemy ponownie. Wszystko to element naszej wizji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Obecnie możemy z powodzeniem przekształcić około 80–85% energii węglowodorów w paliwo wodorowe, a następnie użyć dwóch innowacyjnych technologii do wykorzystania wychwyconego CO2. Jedna z nich polega na zatłoczeniu dwutlenku węgla do jednego z naszych złóż ropy w celu intensywnego jej wydobycia, a druga przekształca go w substancje chemiczne, takie jak metanol, do użytku przemysłowego. Wszelki pozostały CO2 może zostać bezpiecznie składowany głęboko pod ziemią.

Redukcja kosztów transportu

Wytworzenie niebieskiego wodoru było zaledwie połową rozwiązania. Kolejnym problemem, z którym musieliśmy się zmierzyć, było przystępne cenowo przechowywanie i dostarczanie tego rewolucyjnego paliwa tam, gdzie było potrzebne. 

Wodór jest bardzo lekki. Można go upłynniać, ale to wymaga temperatury -254°C, co bardzo utrudnia i podraża transport, szczególnie na długich dystansach. Rozwiązaniem jest przekształcenie wodoru w związek chemiczny, który znajduje się już w powszechnym obiegu na świecie – amoniak. 

W porównaniu z wodorem płynny amoniak jest o wiele bardziej wygodny, praktyczny i tańszy w transporcie, zarówno pod względem wymaganej temperatury, jak i ciśnienia. 
Po dotarciu do miejsca przeznaczenia niebieski amoniak można z powrotem przekształcić w niebieski wodór lub wykorzystać bezpośrednio, jako paliwo do turbin gazowych, do czystszego wytwarzania energii.


Pierwsza na świecie dostawa niebieskiego amoniaku

W 2020 r. pomyślnie zrealizowaliśmy jeden z najbardziej ambitnych projektów pilotażowych, które powstały do tej pory – demonstrację sieci dostaw obejmującą cały łańcuch wartości węglowodorów we współpracy z SABIC i Instytutem Ekonomiki Energetyki w Japonii (IEEJ). 

Owocem tej wyjątkowej współpracy było dostarczenie do Japonii 40 ton wysokiej jakości niebieskiego amoniaku w sierpniu 2020 r.

Niebieski amoniak został przetransportowany do trzech zakładów w Japonii, gdzie amoniak stanowiący 20% został współspalony z węglem i w tej samej proporcji z gazem ziemnym w istniejących elektrowniach. Ta pilotażowa inicjatywa jest jedną z wielu, które pomogą Japonii w realizacji ostatecznej ambicji, czyli dekarbonizacji społeczeństwa, a według IEEJ, około 10% energii w Japonii może pewnego dnia być generowane przez niebieski amoniak.


Paliwa syntetyczne

Duży potencjał jako zrównoważone paliwo dla przemysłu transportowego w przyszłości mają również technologie wodorowe i ogniw paliwowych. 

W 2019 r. Aramco otworzyło pierwszą w Arabii Saudyjskiej stację paliw dla pojazdów napędzanych wodorem, podobnych inwestycji w tego rodzaju stacje i infrastrukturę dokonują Japonia, Chiny i Korea Południowa. Rosnący popyt na wodór pomaga nam w zademonstrowaniu znaczenia naszych zdolności do transportowania go po świecie po znacznie niższych kosztach.


Wytyczanie nowych, krótszych ścieżek do czystszych paliw

Przed nami wciąż kilka wyzwań, takich jak opracowanie sposobów przekształcania większego procentu energii węglowodorowej w wodór oraz współpraca z naszymi partnerami na całym świecie w celu stworzenia szerszej infrastruktury i łańcuchów dostaw dla wytwarzania energii i pojazdów napędzanych wodorem. 

Oczywiste jest jednak, że przekształcanie gazu ziemnego w błękitny wodór może być kluczem do generowania przystępnej cenowo, niezawodnej i zrównoważonej czystszej energii dla wszystkich.