Jak dostarczyć energię światu, który nie może się zatrzymać?

Powered by how

Dostarczanie energii na globalne potrzeby

Przez ponad 90 lat Aramco nigdy nie opuściło żadnej dostawy do klienta z przyczyn operacyjnych. Jednym z głównych czynników stojących za tym niezwykłym poziomem spójności i niezawodności jest system planowania i harmonogramowania dostaw ropy naftowej (OSPAS), który zapewnia, że każdy element naszej sieci dostaw pracuje jak dobrze naoliwiona maszyna 24 h/7.


Od głowicy odwiertu po dostawy na cały świat

Mamy bogate portfolio operacji i produktów węglowodorowych na dużym terytorium. Sama nasza sieć ropy naftowej ma maksymalną zrównoważoną przepustowość 12 milionów baryłek dziennie, a zapewnienie, że wszystko działa bez zakłóceń, jest niezwykle złożonym wyzwaniem w zakresie planowania i harmonogramowania. I tu z pomocą przychodzi system OSPAS.

Będący wynikiem wieloletniej współpracy pracowników Aramco i naszych partnerów technologicznych system używany jest w całej naszej sieci naftowej, sieci gazowej i NGL, systemie rafinacji i dystrybucji oraz sieci terminali. OSPAS zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym każdej części łańcucha dostaw, co ułatwia maksymalizację wydajności, zarządzanie operacjami w terenie i planowanie dostaw.

Stały dostęp do energii jest niezbędny dla rozwoju ludzi, krajów i gospodarek, a OSPAS pomaga nam zapewnić ciągłość dostaw.


Zobacz, jak dbamy o niezawodność dostaw energii dla całego świata.

Dane kryjące się za każdą kroplą 

Dane są dla OSPAS jak układ krwionośny. Ponad 60 000 najnowocześniejszych zdalnych terminali zbiera pomiary w czasie rzeczywistym z każdego z naszych obiektów, a następnie przesyła dane setkami linii komunikacyjnych do serwerów. Stamtąd są one przesyłane do centrum operacyjnego, dzięki czemu inżynierowie mogą natychmiast zobaczyć każdy aspekt produkcji firmy na 67-metrowym cyfrowym ekranie.

Wielkość, skala i złożoność tych danych są niebywałe. Około 95% z nich jest zautomatyzowana i dotyczy wszystkich aspektów, począwszy od odczytów temperatury i ciśnienia, po natężenie przepływu w rurociągach i wydajność operacyjną wszystkich naszych obiektów.

W centrum koordynacji operacji OSPAS mieszczącym się w naszej siedzibie głównej w Az-Zahran w Arabii Saudyjskiej.

Zapewnienie równowagi między podażą a popytem

Naszym celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości produktów węglowodorowych w sposób niezawodny i bezpieczny. Nasz łańcuch dostaw to złożony system naczyń powiązanych, co oznacza, że wydajność jednego zakładu będzie mieć wpływ na inne części sieci. Z tego powodu nasz zespół OSPAS łączy ludzką pomysłowość z najnowszymi technologiami, aby zoptymalizować dostawy na każdym etapie procesu.

Nasz zespół dąży do monitorowania poziomu zapotrzebowania, zarówno na rynkach lokalnych, jak i światowych, a następnie opracowuje kompleksowe plany dostaw, aby wyznaczyć cele produkcyjne w każdym obiekcie. Produkcja żadnego pojedynczego produktu nie jest zbyt duża lub zbyt mała, co gwarantuje wydajność dostaw dla naszych klientów i jak najlepsze wykorzystanie naszych zasobów.

Centrum dowodzenia

OSPAS przewiduje zarówno krótko-, jak i długoterminowe plany awaryjne. W perspektywie krótkoterminowej nasz zespół inżynierów i ekspertów w branży reaguje niezwłocznie w każdych okolicznościach lub sytuacji awaryjnej. Praca na trzy zmiany jest gwarancją skrupulatnej weryfikacji, jeśli więc jakakolwiek anomalia zostanie zauważona, pracownicy są w stanie szybko zareagować, aby nie dopuścić do zakłócenia działań operacyjnych lub dostaw.

W przypadku planów związanych z przyszłością nasz zespół dokładnie analizuje równowagę między popytem a podażą ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów rafinacji ropy naftowej w celu opracowania zaawansowanych modeli i dostarczenia długoterminowych scenariuszy na kolejne dwie dekady produkcji.


Nieograniczony potencjał

Nieustannie poszukujemy nowych technologii w celu zwiększenia dokładności i wydajności OSPAS. Do budowania modeli predykcyjnych, które w dokładniejszy sposób mogą przewidzieć zapotrzebowanie na nasze produkty w przyszłości korzystamy z osiągnięć w zakresie uczenia maszynowego, zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji. Centrum ma nawet własny zespół ds. transformacji cyfrowej, który ściśle współpracuje z pracownikami OSPAS w celu tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o ich spostrzeżenia i zmieniające się wymagania.

Ten nieustający wysiłek i kreatywność sprawiają, że nasza energia nadal dociera tam, gdzie jest potrzebna i kiedy jest potrzebna, dzięki czemu świat nieprzerwanie prze do przodu.

Strumienie danych w czasie rzeczywistym ułatwiają OPAS skuteczne monitorowanie naszych operacji.