Jak więcej kobiet może wprowadzać innowacje w naszej branży?

Powered by how

Utalentowane kobiety wspomagają rozwój branży energetycznej

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) kobiety stanowią zaledwie 22% pracowników branży naftowo-gazowej*. W ostatnich latach poczyniono wprawdzie pewne postępy, ale wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Aramco zobowiązuje się do pozostania innowacyjnym i integracyjnym miejscem pracy dla różnorodnych talentów.


Najat al-Husseini, specjalistka ds. zdrowia, która dołączyła do Aramco w 1964 r.

Torowanie drogi

Niemal 60 lat temu Najat al-Husseini została pierwszą Saudyjką zajmującą w Aramco stanowisko naukowe. Wykorzystała swoje wykształcenie i umiejętności w zakresie medycyny prewencyjnej, aby zapewnić niezbędne szczepienia przeciwko chorobom takim jak ospa i malaria dla dzieci w sąsiednich społecznościach, pomagając wyeliminować te choroby.

Pochodnię Najat w dzisiejszym świecie niesie więcej kobiet inżynierów i naukowców niż kiedykolwiek wcześniej. Pracują nad rozwojem nowoczesnych technologii, w tym nad magazynowaniem CO2 w cemencie, wyszukiwaniem nowych zastosowań niemetali i bezpośrednim przekształcaniem ropy naftowej w chemikalia w naszym centrum badań i rozwoju (CBR).


Niezwykle szczegółowa kategoryzacja istotnych materiałów

Jedną z takich pionierek jest dr Anaam Al-ShaikhAli, która dołączyła do CBR w 2006 r. Od tego czasu liczba kobiet naukowców pracujących w naszych laboratoriach gwałtownie wzrosła, a praca dr Al-ShaikhAli w jednostce ds. zaawansowanych analiz w naszym dziale usług technicznych pomaga nam zrozumieć, dlaczego różne materiały wykazują inne właściwości i zachowania.

Dzięki zaawansowanym i uzupełniającym się technikom charakteryzacji, w tym mikroskopii, spektroskopii i analizie termicznej, jej zespół jest w stanie badać i mapować strukturę powierzchniową i podpowierzchniową dowolnego materiału glebowego w celu zebrania informacji o jego strukturze w nanoskali. Na tej podstawie opracowywane są następnie innowacyjne rozwiązania odpowiadające na skomplikowane problemy związane z zastosowaniami w przemyśle naftowo-gazowym.

dr Anaam Al-ShaikhAli, starszy naukowiec laboratoryjny w naszym dziale usług technicznych


Esra M. Alhabshi, zespół ds. zrównoważonej energii

Analiza przyszłości energii niskoemisyjnej

Inne zaawansowane badania prowadzone są przez Esrę M. Alhabshi w ramach naszego zespołu ds. energii odnawialnej. Jej zespół, we współpracy z Uniwersytetem Nauki i Techniki im. Króla Abdullaha, bada zastosowanie niemetali do poprawy wydajności ogniw słonecznych. Potencjalny wpływ tej pracy jest wyjątkowy – umożliwienie konwersji większej ilości energii słonecznej na zrównoważoną i niezawodną energię.

Za pięćdziesiąt lat wytwarzanie nowych materiałów, pokrytych warstwą krzemu, może zwiększyć możliwość pozyskiwania znacznie większej ilości energii ze słońca. Materiały takie jak perowskity, które są lekkie i elastyczne, mają duży potencjał zastosowania w ogniwach fotowoltaicznych.

Esra M. Alhabshi, zespół ds. zrównoważonej energii


Odkrywanie nowych talentów

Bardzo ważną część naszych działań stanowi odkrywanie i wspomaganie następnego pokolenia inżynierów i naukowców. Traktujemy tę misję poważnie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat inwestujemy w programy edukacyjne, aby wspierać młodych Saudyjczyków studiujących na uczelniach wyższych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednym z takich programów jest zaawansowany program studiów (ang. Advanced Degree Program), który został uruchomiony w latach 80. XX w., aby pomóc pracownikom w uzyskaniu tytułu magistra w zakresie podstawowych przedmiotów STEM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka). 

Każdego roku, w ramach programu stypendialnego dla osób niezatrudnionych (CDPNE), finansujemy grupie utalentowanych absolwentów saudyjskich szkół średnich studia licencjackie za granicą. Program obejmuje wszechstronny 10-miesięczny kurs przygotowujący do ubiegania się o miejsce na najlepszych uniwersytetach, wsparcie podczas nauki i pracę po jej zakończeniu.

Dziś programy te przynoszą nam wymierne korzyści w postaci wzbogacania naszej organizacji co roku o młode talenty i nowe perspektywy. Ponadto przyczyniają się do zwiększenia liczby kobiet w naszej pracy, w szczególności w dyscyplinach STEM. Od 2006 r. liczba kobiet naukowców i inżynierów w naszej organizacji wzrosła o 1300%.


dr Elaf Ahmed, jedna z kierowniczek projektów w naszym dziale przetwarzania ropy i gazu

Tworzenie nowych możliwości

Różnorodność oznacza więcej szans na innowacje i rozwój. Oferowane przez nas różnorodne programy edukacyjne stanowią zaledwie fragment działalności naszego działu ds. różnorodności i integracji, który ma na celu stworzenie dynamicznej i integracyjnej kultury biznesowej dla pracowników w pięciu kluczowych obszarach: rekrutacja, zatrzymanie pracowników, awans, przywództwo oraz różnorodność i integracja.

Dzięki temu każdy dział naszej firmy korzysta na wspieraniu integracyjnej kultury i miejsc pracy, ponieważ jesteśmy atrakcyjni dla największych talentów i możemy zaoferować im więcej swobody do wprowadzania innowacji.

Dziś więcej kobiet niż kiedykolwiek wcześniej pracuje w charakterze wiodących inżynierów w terenie, geologów w laboratorium, wynalazców opracowujących rewolucyjne procesy i technologie oraz handlowców sprzedających naszą ropę naftową i rafinowane produkty naftowe klientom na całym świecie.

Sięgając poza naszą branżę

Ponadto powołaliśmy do życia organizację dla kobiet w regionie Zatoki Perskiej GROW (ang. Gulf Region Organization for Women), która zrzesza 86 organizacji sektora rządowego i prywatnego, współpracujących ze sobą w celu zwiększenia możliwości zawodowych kobiet w regionie.

Łącząc tak szeroką gamę firm, instytucji edukacyjnych i dostawców usług wokół wspólnego celu, GROW pomogła już tysiącom kobiet, dając im możliwość rozwoju kariery w zakresie innowacji, dzieląc się najlepszymi praktykami i tworząc nowe możliwości poprzez fora i wirtualne webinaria.

Hawraa Bin Saad, pracownik naukowy w naszym dziale rozwoju zastosowań niemetali

* Źródło: MAE: Energia a płeć iea.org/topics/energy-and-gender