Jak zasiać ciekawość, aby zebrać plony kreatywności?

Powered by how

Uwalniamy ludzki potencjał w Centrum Kultury Światowej Ithra

W Aramco wierzymy, że koncepcje prowadzące do zmian mogą pojawić się wszędzie. Jedyną gwarancją rozwoju i sprostania wielu wyzwaniom i zawiłościom świata jest natomiast współpraca i dzielenie się wiedzą.

To właśnie pasja, z jaką podchodzimy do kreatywności i innowacji, stała się dla nas motorem do wybudowania wizjonerskiego Centrum Kultury Światowej im. Króla Abdulaziza (Ithra).


Stworzenie przestrzeni transformacji

Nazwa „Ithra” pochodzi od arabskiego słowa oznaczającego wzbogacenie. Centrum stanowi światowej klasy platformę dla sztuki, kreatywności i kultury.

Prace rozpoczęły się w 2008 r. w Az-Zahran od budynku odzwierciedlającego trzy wymiary czasu: wieży nawiązującej do przyszłości, struktur na poziomie parteru symbolizujących teraźniejszość oraz części podziemnej odnoszącej się do przeszłości. Konstrukcja łączy w sobie zarówno nowoczesne, jak i starożytne techniki architektoniczne.

Unikatowa zewnętrzna powłoka budowli składa się z 360 km pojedynczo wygiętych tub ze stali nierdzewnej, które zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ochronę przed słońcem i piaskiem nawiewanym przez wiatr. Ściany wewnętrznego placu zostały wykonane z ubitej ziemi z wykorzystaniem sprasowanych naturalnych materiałów, takich jak piasek, żwir i glina, wskutek czego powstała ognioodporna, dźwiękoszczelna i dobrze zaizolowana przestrzeń.

Dzięki tego rodzaju innowacjom Ithra otrzymała certyfikat LEED Gold (ang. Leadership in Energy and Environmental Design).

Ithra w liczbach

Rozwijanie wyobraźni

Ithra została otwarta dla publiczności w 2018 r. z zamiarem inspirowania twórców w dziedzinie sztuk wizualnych, filmowych, medialnych i widowiskowych, a także przyszłych wynalazców i przedsiębiorców. W centrum tej wizji znajduje się Tanween, czyli flagowy sezon kreatywności Ithry.

Jest to unikalne miejsce spotkań dla twórców i wynalazców służące wymianie pomysłów i ponownemu zdefiniowaniu pojęcia kreatywności w dzisiejszym zmieniającym się świecie.

Motyw przewodni wydarzenia, które swoją obecnością uświetnia wielu znamienitych lokalnych i międzynarodowych prelegentów z różnych dziedzin, jest co rok inny. Na przestrzeni lat gośćmi Tanween byli, między innymi: profesor Carlo Ratti z Massachusetts Institute of Technology, dr Sumaya Al Sulaiman, szefowa Saudyjskiej Komisji Architektury i Wzornictwa, ikona piłki nożnej Thierry Henry, Adam Savage z Mythbuster, restaurator Alan Yau oraz Duncan Wardle, były szef działu Innowacji i Kreatywności w Disneyu.

Festiwal kreatywności i innowacyjności w Ithrze

Rozniecanie innowacyjności

Jednym z celów Ithry, obok stymulowania kreatywności, jest rozwijanie nowych talentów i budowanie w nich motywacji do dokonywania widocznych i pozytywnych zmian w naszym świecie. Za przykład może tu posłużyć nasz roczny program Kreatywne Rozwiązania (ang. Creative Solutions), który oferuje specjalistom z wielu dziedzin wspólne opracowywanie oryginalnych koncepcji, wymianę doświadczeń i proponowanie rozwiązań rzeczywistych wyzwań.

Inicjatywa skupia się na innowatorach pracujących nad AI, immersyjnym dźwiękiem, haptyką oraz wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością. Spośród kandydatów aplikujących do programu zostaje wyłonionych kilka osób, które biorą udział w serii pasjonujących kursów mistrzowskich. Następnie uczestnicy przedstawiają swoje pomysły, a zwycięskie koncepcje zostają ostatecznie przekształcone w działające prototypy.

Rozniecanie innowacyjności
Ali Sulais – poprzedni zdobywca tytułu Czytelnika Roku

Rozbudzanie pasji do czytania

W 2012 r. uruchomiono flagowy program edukacji społecznej Ithry – iRead. Program, w którym udział może wziąć każdy, bez względu na wiek, płeć czy poziom wykształcenia, składa się z trzech kluczowych elementów:

  • Tytuł Czytelnika Roku – przyznawany osobie uczącej się, która napisze najlepszy opis i recenzję książek przeczytanych w trakcie roku szkolnego.
  • Ambasadorzy Czytelnictwa – coroczny konkurs dla nauczycieli mający na celu promowanie kultury czytania wśród uczniów.
  • Twórcy Treści – konkurs dla obywateli i mieszkańców Arabii Saudyjskiej zainteresowanych tworzeniem i wzbogacaniem tekstów w języku arabskim.

Mamy nadzieję, że rozbudzając w ludziach pasję do czytania i zdobywania wiedzy, do 2030 r. zainspirujemy milion nowych czytelników.


Udostępnianie artystom globalnej platformy

Aby pomóc w celebrowaniu sztuki współczesnej i artystów, założyliśmy jeden z najbardziej znaczących funduszy wsparcia sztuki w regionie. O coroczną nagrodę Ithry w dziedzinie sztuki rywalizują artyści z 22 krajów arabskich, a osoba, która zwycięży, otrzymuje do 100 000 USD, aby wprowadzić swoją koncepcję w życie, i miejsce w stałych zbiorach Ithry do zaprezentowania skończonego dzieła.

Doroczne przyznawanie nagród w dziedzinie sztuki w Ithrze

Uwalnianie potencjału w czasie pandemii COVID

Kiedy pandemia COVID zmusiła Ithrę do zamknięcia swoich drzwi, stworzyliśmy Ithra Connect – uznaną przez UNESCO inicjatywę online zapewniającą dostęp do ponad 50 stałych programów.

Platforma sprawia, że wirtualny świat sztuki, czytanie i nauka, od podcastów i quizów po seriale wideo, wystawy i seminaria, są na wyciągnięcie ręki, zarówno dla młodszych, jak i starszych odbiorców.

Jedną z głównych atrakcji była seria wystąpień prelegentów „Rozmowy Ithry: z bliska z”, czyli interaktywne sesje na żywo z udziałem wybitnych mówców, takich jak astrofizyk Neil deGrasse Tyson, aktor Idris Elba i architekt Kjetil Thorsen.


Rozwijanie gospodarki kreatywnej

Inną kluczową ambicją Ithry jest świętowanie międzykulturowej kreatywności. Mając to na uwadze, współpracowaliśmy przy projektach z międzynarodowymi organizacjami, w tym National Geographic Foundation, Smithsonian Institution, Centre Pompidou w Paryżu we Francji oraz Arab World Institute, również z siedzibą w Paryżu.

Działania te wspierają realizację naszej wizji uczynienia z Arabii Saudyjskiej międzynarodowego centrum wiedzy i kreatywności.