GM API loader component

Globalna obecność

Kim jesteśmy

Obsługujemy globalne rynki, odpowiadamy na globalne wyzwania, wywieramy globalny wpływ.

70-procentowy udział w SABIC, globalnej spółce chemicznej, pozwolił Saudi Aramco na rozszerzenie działalności w obszarze petrochemii w ponad 50 krajach na całym świecie. Posiadamy przedstawicielstwa na trzech największych światowych rynkach energetycznych: w Europie, w obu Amerykach i w Azji. Nasze globalne operacje i rynki są obsługiwane przez spółki zależne, spółki joint-venture oraz poprzez nasze udziały i relacje z innymi międzynarodowymi partnerami.

Globalnie zintegrowana sieć umożliwia nam wytwarzanie i niezawodne dostawy rafinowanych produktów ropopochodnych, produktów chemicznych i olejów bazowych oraz zwiększa naszą odporność na zmienność rynku.

Europa

Aramco w Europie to sieć biur, które świadczą szeroki zakres usług, w tym wsparcie finansowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, wsparcie techniczne i różnorodne usługi administracyjne.

Azja

Aramco w Azji jest kluczowym podmiotem na regionalnym rynku energetycznym, charakteryzującym się dużą dynamiką. Pełni rolę głównego dostawcy ropy naftowej do sześciu największych krajów azjatyckich: Indii, Chin, Japonii, Korei Południowej, Tajwanu i Filipin.

Ameryka

Aramco Americas pozyskuje towary i usługi, oferuje analizy ekonomiczne i polityczne oraz organizuje składowanie, transport i dostawy ropy naftowej sprzedawanej przez Aramco do rafinerii w Stanach Zjednoczonych.

Działalność badawczo- rozwojowa

Dostarczanie skutecznych rozwiązań dotyczących globalnych wyzwań energetycznych jest niezwykle istotne dla nas wszystkich. W Aramco nie mamy wątpliwości, że osiąganie przełomów technologicznych wymaga dostępu do najlepszych pomysłów, ludzi i partnerów z całego świata.

Partnerstwo z liderami światowego przemysłu stwarza możliwości rozwoju, pozyskiwania najnowszych technologii, rozwijania nowych umiejętności u naszych pracowników i przyciągania najlepszych talentów. Wzmacnia również nasz potencjał badawczy w obszarach zgodnych ze strategicznymi celami biznesowymi.

W ramach globalnej sieci badawczo-rozwojowej Aramco posiada obiekty zlokalizowane w najważniejszych centrach innowacji w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Badania naukowe trwają w nich przez całą dobę.