Kodeks postępowania w biznesie

Obowiązki informacyjne

Nasz kodeks, nasze postępowanie

Celem naszego Kodeksu jest zapewnienie wypełniania zobowiązań etycznych, jakie podjęliśmy wobec siebie nawzajem, naszej spółki, naszych interesariuszy i nas samych.

Kliknij tutaj, aby pobrać pełny dokument Kodeksu Postępowania w Biznesie