Kontakt

Paliwa

Aramco Fuels Poland sp. z o.o. 

Ulica: Jana z Kolna 11
80-864 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000888730
NIP 9542824564
Regon 388399702
BDO 000580268
kapitał zakładowy: 50 000 000 zł